Duurzaam Drenthe Event

Gravity Pressure Vessel | GPV

Dutch_
…De GPV levert een bijdrage aan een volledig circulaire economie, waarbij we afval omzetten naar bruikbare materialen die voor Noord-Nederland geschikt zijn. We hebben genoeg akkers en boeren die kampen met mestoverschotten. Afvalverwerkers doen nu dienst als afval-crematorium, waar ook schaarse grondstoffen worden verbrand (denk aan fosfaten). We downcyclen nog veel materialen in plaats van dat we deze echt recyclen. En er zijn verschillende procesindustrieën in Noord-Nederland die nog niet optimaal gebruik maken van hun laatste afvalstromen. Daarnaast hebben we een gasrotonde, maar kunnen deze op termijn niet meer vullen met onze eigen gasvelden…

duurzaam drenthe