Product-as-a-Service (PaaS) / Servitization

Fabrikanten missen 55% aan omzet potentieel op het gebied van services!

De mogelijkheden van Product-as-a-Service (PaaS) / Servitization geven vorm aan producten van de toekomst.
Dit potentieel is veelomvattend; denk aan onderdelen verkoop, onderhoud, reparaties, training, consultancy, financieringen, start-ups, upgrades, etc.

Wij helpen u bij het realiseren van dit omzet potentieel, waarbij de eerste stappen “Value added” en “Servitization” kunnen worden gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren gebruiken wij een “lifecycle approach” met data als voedingsbodem.

Bijgevoegd nog een mooi artikel van Roland Berger, vorige maand in het FD gepubliceerd. Zijn bevindingen komen overeen met onze waarnemingen. Fabrikanten blijven teveel in het oude verdienmodel zitten en vinden een transitie naar diensten / services (toegevoegde waarde) lastig.

Denkt u na over de toekomst van uw bedrijf en producten en hebt u plannen om in 2019 een begin te maken met PaaS / Servitization.
Neem dan contact met ons op; www.scheper.co

Product-as-a-Service. Fabrikanten blijven teveel in het oude verdienmodel zitten en vinden transities naar diensten / toegevoegde waarde leveren lastig.